วิธีการสั่งซื้อสินค้า และวิธีการชำระเงิน

1. แค่เพียงคลิ๊กที่ เข้าสู่ระบบการจำหน่าย Honda Shopping Cart

2. เลือกสินค้าได้ตามอัธยาศัย แล้วหยิบใส่รถเข็น


3. เลือกจำนวนชิ้น , คำนวนราคาสินค้า แล้วซื้อสินค้าต่อได้เลย

4. ในกรณีที่ต้องการยกเลิกสินค้าบางรายการ

5. เมื่อซื้อจนครบแล้ว เราก็มาเลือกการรับสินค้า และสั่งซื้อสินค้า

การรับสินค้ามี 2 วิธี คือ
1. ให้บริษัทเป็นคนจัดส่งให้ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่าย 100 บาทต่อกล่อง (ไม่เกิน 1 กิโลกรัม)
2. มารับสินค้าเองที่ โชว์รูมรถมือสอง บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด 149 ถ.รถรางเก่า ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โทร 02-757-61111

การชำระเงิน
1. ท่านเลือกที่ให้เราจัดส่งสินค้าให้ สามารถโอนเงินมาชำระค่าสินค้าและค่าขนส่ง ที่


2. เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งให้เราทราบด้วย โดย

 • ถ่ายเอกสาร สลิปการโอนเงิน แล้วแฟกซ์มาที่ 02 - 757 - 6144 ถึง คุณสุภคณา สกุนตวิภาต หรือ
 • สแกนสลิปหรือถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล แล้ว เมลมาบอกเราก็ได้ที่ supakana@aphonda.co.th พร้อมแนบไฟล์ มาด้วย
  อย่าลืม!!! แจ้งชื่อ-สกุลของผู้ซื้อมาด้วยนะครับ และหากต้องการโทรมาตรวจสอบการรับแฟกซ์ สามารถติดต่อได้ที่ คุณสุภคณา สกุนตวิภาต โทร. 0-2757-6111 ต่อ 2202

  3. เมื่อท่านโอนเงินและแจ้งให้เราทราบแล้ว เราจัดเตรียมสินค้าให้ท่าน และจัดส่งให้ท่านภายใน 7 วัน

  ในกรณีที่ท่านต้องการมารับสินค้าเองที่บริษัทฯ

 • เมื่อเจ้าหน้าที่ของเรา โทรมายืนยันรายละเอียดของสินค้าและราคากับท่านแล้ว กรุณามารับสินค้าและชำระเงินที่บริษัทฯ ภายใน 7 วัน มิฉะนั้นจะถือว่า ท่านยกเลิกคำสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมารับสินค้า ตามกำหนด สามารถเปลี่ยนให้เราจัดส่งให้ท่านได้ เราคิดค่าขนส่งตามอัตราเดิม ( ครั้งละ 100 บาท ในกรณีที่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม )

  การรับประกันสินค้า

  บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนสินค้า หากเกิดการเสียหายอันเนื่องจากกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ดี หรือวัสดุที่ไม่ได้คุณภาพ ภายใต้การใช้งานและการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง โดยที่ท่านต้องติดต่อ คุณสุภคณา สกุนตวิภาต โทร. 0-2757-6111 ต่อ 2202 ภายใน 7 วัน และส่งคืนสินค้าพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินและ/หรือ ใบกำกับภาษีที่ไปพร้อมกับสินค้า ภายใน 15 วัน เท่านั้น

 • www.aphonda.co.th ©2008 - 3000